about us family advice health contacts

Poliklinika Oaza Zdravlja je pristuna u Smederevu 22 godine sa izuzetnim stručnjacima uspešno pomaže pacijentima da blagovremeno dođu do brze i prave dijagnostike i daljeg lečenja.

U Poliklinici Oaza Zdravlja će Vas pregledati i lečiti vrhunski stručnjaci
Interniste kardiologa, interniste endokrinologa, interniste nefrologa, interniste gastroenterologa, interniste alergologa-imunologa, urologa, neurologa, psihijatra, onkologa, vaskulaturnog hirurga i dr.

U Poliklinici Oaza zdravlja možete uraditi:
Ultrazvuk srca, trbuha, male karlice, ulološki ultrazvuk (bubrezi, m. bešika, prostata, testisi), ultrazvuk štitaste žlezde, ultrazvuk dojki.

U poliklinici "OAZA ZDRAVLJA" obavljaju se pregledi endokrinologa i potpuna laboratorijska obrada. Pregledom se može utvrditi poremecaj funkcije hipofize, promene tiroidne funkcije i grade, bolesti kore i srži nabubrežne žlezde kao i poremećaji vezani za plodnost i funkcionisanje reproduktivnih organa muškaraca i žena.
Šećerna bolest, dijabetes, kao veoma čest zdravstveni problem u nas, veoma uspešno se dijagnostikuje i kontroliše u ovoj ordinaciji. Preglede, konsultacije i ostale vidove kontakata i lecenja obavlja profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, specijalista interne medicine i endokrinolog dr sci Božo Trbojevic.

U poliklinici "OAZA ZDRAVLJA" je otvoren Centar za hipertenziju, prevenciju infarkta i šloga. U poliklinici Vam se može priključiti dvadeset četvoročasovni holter pritiska. Centar vodi Prof.Dr. Nebojša Tasić - kardiolog Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje i Prof.Dr. Božo Trbojević - endokrinolog iz KBC Srbije.
U Oazi Zdravlja - uspešno lečenje Varies cruris (rane na nogama) specijalnom metodom.

Poverite svoje zdravlje vrhunskim stručnjacima kako biste došli što pre do prave dijagnoze i daljeg lečenja. Ne morate ići za Beograd jer u cilju Vašeg zdravlja dobri stručnjaci su u poliklinici Oaza Zdravlja.

FIZIKALNA TERAPIJA
-elektro, magnetno, lasero, ultrazvučna, božanstvena, kinezi, trakcioni sto i akupunktura, bio lampa.
Lečenje:
Vratna i lumbalna spondiloza, diskus hernija, defomiteti kičmenog stuba, osteoporoza, dijabetičarsko stopalo, ulcus cruris, problem koštanog nezarastanja, sportske povrede, deca sa torticolisom, deca sa deformacijama stopala, posle preloma kostiju, posle povreda zglobova i mišića.

ALERGIJSKE PROBE

U poliklinici Oazi Zdravlja se može uraditi dijagnostika i terapija u oblasti neuropsihijatrije:

- Adolescentna krizna stanja
- Kriza braka - bračno savetovalište
- Postraumatski stresni psihički poremećaj
- Psihofizički stresni psihički poremećaj
- Neuroze
- Anksiodepresivni sindrom
- Patologija psihosomatske prirode
- Psihoterapijske procedure


U Poliklinici Oaza Zdravlja će Vas lečiti porodica iskusnih lekara:

Prim Dr Sci Med Dragana Popović internista endokrinolog
Prof.Dr.Nebojša Tasić internista kardiolog sa Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje
Mr Dr Sci Med Danijela Tasić, internista kardiolog
Ass.rnr.sci.med.Dr.Zikica Jovičić-specijalista interne medicine-superspecijalista(alergolog,imunolog) KBC Srbije
Dr.lvana Jovičić-specijalista internet medicine-subspecijalista (gastroenterolog,hepatolog) KBC Srbije
Dr.Zivorad Đorđević-internista-nefrolog
Mr.sci.med.D r.Dejan Stojiljković- hirurg onkolog - grudni hirug sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije
Dr. Goran Obradović - urolog
Dr. Goran Kuljanin -ortoped
Prim.sci.med.Dr.Srbislav Stevanović - specijalista fizikalne medicine sa Klinike za rehabilitaciju Miroslav Zotović
Prim.Dr. Milisav Čančarević - specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije (subspecijalista reumatolog)
Dr. Zorica Zivanovic- pneumoftiziolog

 

 

Preko naše poliklinike možete zakazati snimanje skenerom ili magnetnom rezonancom.

Hvala na ukazanom poverenju,
Vaša Poliklinika Oaza Zdravlja Smederevo!

Copyright © 2011 Komp@rator
Početna | O nama | Kontakt